Km 252,3 udkørsel mod Aalborg Lufthavn


Lindholm 25. april 2020 set mod nord. Vi befinder os på fri bane lige nord for indkørselssignalet, der midlertidigt er placeret i km 252,2. I-signalet er placeret til venstre lidt udenfor billedet og lidt bag fotografen. På billedet ser vi det eksisterende spor Lindholm-Frederikshavn, som Banedanmark på arbejdstegningerne benævner "spor 11". Til venstre herfor skal 2.-sporet bygges, og det benævnes af Banedanmark "spor 21". Midt i billedet skal sporskiftet til strækningen Lindholm-Aalborg Lufthavn placeres. Sporskiftet ligger i samlesæt forrest i billedet. Tungespidsen kommer til at ligge i km 252,3, hvilket er ca. ud for det sted, hvor samlesætsporskiftet er placeret. På billedet bag den gule beholder anes strækningen til lufthavnen, og der anes tillige skærver på strækningen. Hvis der skal placeres et U-signal mod strækningen til lufthavnen, vil det formentlig blive placeret et eller andet sted tæt på jordbunken midt i billedet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

4. juni 2020. Der er fyldt godt med skærver omkring sporskifte nr. 3. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.