Set fra nordvest


2. marts 2020. Arbejdet skrider i øjeblikket hurtigt frem. Perronforkanterne er begge på plads. Der er udlagt skærver for hele spor 1 og del af spor 2. Der er udlagt 
ballast fra Aalborg Lufthavn station og ind mod vejoverføringen for Thistedvej (skimtes i baggrunden til venstre). Fotograf: Thomas Boberg Nielsen. Billedet kan ses i 
højere opløsning her.

Foto: Aalborg Lufthavn. Offentliggjort 3. marts 2020. Det fremgår ikke, hvornår billedet er taget, men det ser ud til, at være lidt ældre end 2. marts 2020.
Billedet kan ses i højere opløsning her.

Skinnelægningen er påbegyndt og man er startet med Aalborg Lufthavn station. Skinnelægning er ikke i gang andre steder på den korte jernbanestræk-
ning. 13. maj 2020. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen
___________
Noter: Se her.